Zdrowy dystans… Zmiana perspektywy, empatia…?

„PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD TEGO, CO ROBIMY W TERAŹNIEJSZOŚCI”– Mahatma Gandhi W trudnych sytuacjach potrzebujemy zdrowego dystansu, zrozumienia, empatii. Nie na wszystko mamy wpływ, ale możemy uwzględnić działania, które będą pomocne i Nas wzmocnią. 1. POZYTYWNE MYŚLENIE. „Pozytywność” to metafora instynktu życia, siła służąca odpowiedniemu nastawieniu i działania w zgodzie ze sobą. Sprzyja pomocnym i życzliwym […]