jelita zaburzenia nastroju psychodietetyk wrocław

Jaki związek mają zaburzenia nastroju z jelitami?

Zaburzenia nastroju a jelita

Bardzo gorący temat. Dużo się mówi, pisze i cały czas aktualny biorąc pod uwagę styl życia, sposób odżywiania i zdrowie psychofizyczne. Jaki tak naprawdę związek wykazują zaburzenia nastroju z jelitami?

Procesy zachodzące w jelitach – na co wpływają?

Wszelkie procesy zachodzące w obrębie jelit mają wpływ na całościowe funkcjonowanie organizmu. Rolą mikroflory jelitowej jest regulacja poziomu i czasu trwania reakcji odpornościowej; jelita to „drugi mózg”, a nasze zdrowie jest bardzo zależne od tego co jemy i jak żyjemy.

Zaburzenie ciągłości bariery jelitowej, stanowi niezwykle istotny mechanizm rozwoju depresji. W 2008r. Maes i wsp. jako pierwsi udowodnili, iż depresji towarzyszy zwiększona przepuszczalność ścian jelita i immunologiczna odpowiedź przeciwko autoantygenom. Wiele badań wskazuje zasadniczą rolę flory bakteryjnej jelit w rozwoju chorób autoimmunologicznych np.: zapalenie jelit, cukrzyca typu 1, celiakia itd.

Bakterie jelitowe komunikują się z jelitowym systemem immunologicznym poprzez swoiste receptory na komórkach nabłonkowych jelit. Wpływają na homeostazę układu odpornościowego i pamięć immunologiczną.

Flora bakteryjna zmienia się nieustannie zależnie od stanu fizjologicznego, odpornościowego, od pokarmów, leków czy czynników środowiskowych.

Wraz z zwiększoną przepuszczalnością bariery jelitowej dochodzi do przenikania niestrawionych składników pokarmowych do krwi. Może to doprowadzić do powstania kompleksów antygen pokarmowy-przeciwciało i rozwoju alergii pokarmowej IgG-zależnej.

Spektrum problemów wśród chorych z zaburzeniami nastroju i problemami jelitowymi rysuje obraz zjawiska. Oś jelitowo-mózgowa jawi się jako obszar psycho-neuroimmunologiczny, gdzie wiodącą rolę odgrywa mechanizm działania cytokin prozapalnych i widoczna jest zwiększona przepuszczalność bariery jelitowej.

Najnowsze badania sugerują, że mikroflora pełni kluczową rolę w homeostazie immunologicznej, hormonalnej
i metabolicznej. Zaburzenia nastroju, zmiany metaboliczne i zaburzeniu homeostazy należy potraktować
holistycznie i psychodietetycznie.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on print
Share on email