Psychodietetyka
Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka
Trening Mentalny
Motywacja & Zmiana & Rozwiązania

dietmental psychodietetyk trening mentalny wrocław

„Człowiek, który przenosi góry, musiał zacząć od kamieni”

Psychodietetyk – Specjalista Żywienia
Trener Mentalny
Terapeuta w procesie certyfikacji

Moją najważniejszą wartością jest indywidualne & holistyczne podejście do człowieka określane jako zdrowie psychofizyczne.

Stawiam na zachowanie równowagi, zaangażowanie oraz  zorientowanie na „tu i teraz” – uważność)

Promuję zdrowy styl życia pomagając nie tylko podjąć decyzję o zmianie, ale także skutecznie ją zrealizować.

Od wielu lat jestem związana z branżą medyczną, równocześnie pomagam i wspieram proces zmiany w zakresie Dietetyki i Motywacji.

dietmental bezplatne ebooki

*****************************************************

 • Szkoła Terapii Dialogu Motywującego – Polski Instytut Dialogu Motywującego / Terapia Zmiany i Motywacja/.
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR I^ i TSR II^.
 • Psychodietetyka” na Uniwersytecie SWPiS oraz Staż zawodowy-szkoleniowy w Instytucie Psychodietetyki.
 • Polski Instytut Dietetyki – Dietetyka Kliniczna
 • Akademia Trenerów Mentalnych – Mental Power
 • Akademia Managerów Sportu – AWF
  ******************************

#PolskieTowarzystwoDialoguMotywującego
#PolskieTowarzystwoTerapiiSkoncentrowanejnaRozwiązaniach
#PolskieTowarzystwoPsychodietetyki

*****************************************************

  • Egzamin przygotowujący do zawodu Dietetyka
  • Szkolenia certyfikowane :

  * Dietetyka Kliniczna(Akademia Dietetyki Klinicznej)
  # Dietoterapia insulinooporności cukrzycy i współistniejących chorób oraz zaburzeń hormonalnych. Diagnostyka.
  # Dietoterapia w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych. Dieta z uwzględnieniem chorób towarzyszących.
  * Dietetyka Sportowa(Akademia Dietetyki Sportowej, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych OLIMPIAKOS) ******************************
  Dietmental jest połączeniem mojego doświadczenia i wiedzy, którą bezustannie poszerzam.