Psychodietetyka
& Dietetyka KLINICZNA
Trening Mentalny
Motywacja & Zmiana & Rozwiązania

dietmental psychodietetyk trening mentalny wrocław

„Człowiek, który przenosi góry, musiał zacząć od kamieni”

Psychodietetyk – Dietetyk Kliniczny
Trener Mentalny & Terapeuta

Moją najważniejszą wartością jest indywidualne & holistyczne podejście do człowieka określane jako zdrowie psychofizyczne.

Stawiam na zachowanie równowagi, zaangażowanie oraz  zorientowanie na „tu i teraz” – uważność)

Promuję zdrowy styl życia pomagając nie tylko podjąć decyzję o zmianie, ale także skutecznie ją zrealizować.

Od wielu lat jestem związana z branżą medyczną, równocześnie pomagam i wspieram proces zmiany w zakresie Dietetyki i Motywacji.

dietmental bezplatne ebooki

*****************************************************

 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR I^ i TSR II^
 • Szkoła Terapii Dialogu Motywującego – Polski Instytut Dialogu Motywującego / Terapia Zmiany i Motywacja/
 • Psychodietetyka” – Uniwersytet SWPiS oraz Staż zawodowy-szkoleniowy w Instytucie Psychodietetyki
 • „Dietetyka Kliniczna” – Żywienie Kliniczne – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Akademia Trenerów Mentalnych – Mental Power
 • Akademia Wychowania Fizycznego „Manager Sportu”
 • „Dietetyka Sportowa” – Akademia Dietetyki Sportowej, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

 

*****************************************************

  • #Polski Instytut Dietetyki – Dietetyka Kliniczna/Dietetyka Sportowa
  • #PolskieTowarzystwoTerapiiSkoncentrowanejnaRozwiązaniach
  • #PolskieTowarzystwoDialoguMotywującego
  • #PolskieTowarzystwoPsychodietetyki


   ******************************************************