Psychodietetyka
Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka
Trening Mentalny
Motywacja & Zmiana & Rozwiązania

dietmental psychodietetyk trening mentalny wrocław

„Człowiek, który przenosi góry, musiał zacząć od kamieni”

Psychodietetyk – Specjalista ds. Żywienia
Trener Mentalny & Terapeuta

Moją najważniejszą wartością jest indywidualne & holistyczne podejście do człowieka określane jako zdrowie psychofizyczne.

Stawiam na zachowanie równowagi, zaangażowanie oraz  zorientowanie na „tu i teraz” – uważność)

Promuję zdrowy styl życia pomagając nie tylko podjąć decyzję o zmianie, ale także skutecznie ją zrealizować.

Od wielu lat jestem związana z branżą medyczną, równocześnie pomagam i wspieram proces zmiany w zakresie Dietetyki i Motywacji.

dietmental bezplatne ebooki

*****************************************************

 • Szkoła Terapii Dialogu Motywującego – Polski Instytut Dialogu Motywującego / Terapia Zmiany i Motywacja/.
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR I^ i TSR II^ .
 • Psychodietetyka” na Uniwersytecie SWPiS oraz Staż zawodowy-szkoleniowy w Instytucie Psychodietetyki.
 • Akademia Trenerów Mentalnych – Mental Power
 • Akademia Managerów Sportu – AWF Wrocław
  ******************************

#PolskieTowarzystwoDialoguMotywującego
#PolskieTowarzystwoTerapiiSkoncentrowanejnaRozwiązaniach
#PolskieTowarzystwoPsychodietetyki

*****************************************************

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
  • Polski Instytut Dietetyki – Dietetyka Kliniczna/Dietetyka Sportowa

  * Dietetyka Kliniczna(Akademia Dietetyki Klinicznej)
  #Dietoterapia insulinooporności cukrzycy i współistniejących chorób oraz zaburzeń hormonalnych #Diagnostyka #Dietoterapia w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych. Dieta z uwzględnieniem chorób towarzyszących.
  * Dietetyka Sportowa(Akademia Dietetyki Sportowej, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych OLIMPIAKOS) ******************************