Psychodietetyk
Doradztwo Żywieniowe & Dietetyka
Trener Mentalny
Motywacja & Zmiana & Rozwiązania

dietmental psychodietetyk trening mentalny wrocław

„Człowiek, który przenosi góry, musiał zacząć od kamieni”

Psychodietetyk – Specjalista Żywienia & Trener Mentalny

Moją najważniejszą wartością jest indywidualne & holistyczne podejście do człowieka określane jako zdrowie psychofizyczne.

Stawiam na zachowanie równowagi, zaangażowanie, zorientowanie na „tu i teraz” i dobrą energię.

Promuję zdrowy styl życia pomagając nie tylko podjąć decyzję o zmianie, ale także skutecznie ją zrealizować.

Od wielu lat jestem związana z branżą medyczną, równocześnie pomagam i wspieram proces zmiany w zakresie Dietetyki i Motywacji.

*****************************************************

  • Szkoła Terapii Dialogu Motywującego – Polski Instytut Dialogu Motywującego / Terapia Zmiany i Motywacja/.
  • Psychodietetyka” na Uniwersytecie SWPiS oraz Staż zawodowy-szkoleniowy w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu.
  • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR I^ i II.
  • Polski Instytut Dietetyki – Dietetyka Kliniczna
  • Egzamin przygotowujący do zawodu Dietetyka
  • Pozostałe certyfikowane szkolenia :

* Dietetyka Kliniczna(Akademia Dietetyki Klinicznej)

# Dietoterapia insulinooporności cukrzycy i współistniejących chorób oraz zaburzeń hormonalnych. Diagnostyka.

# Dietoterapia w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych. Dieta z uwzględnieniem chorób towarzyszących.

* Dietetyka Sportowa(Akademia Dietetyki Sportowej, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych OLIMPIAKOS)

*****************************************************

  • Akademia Trenerów Mentalnych – Mental Power
  • Akademia Managerów Sportu – AWF.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodietetyki i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej; Psychodietetykiem, Trenerem Mentalnym i Terapeutą.
(w procesie certyfikacji)

Trening mentalny, Terapia Motywująca i Skoncentrowana na rozwiązaniach to narzędzia, które pomagają w procesie zmiany i realizacji celów.  Zwiększeniu wydajności i elastyczności zasobów poznawczych.

*****************************************************

DietMental jest połączeniem mojego doświadczenia i wiedzy, którą bezustannie poszerzam.