Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Korta, adres e-mail: kontakt@dietmental.pl, w dalszej części zwana jako „Administrator”.
 2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową wysyłając wiadomość na adres kontakt@dietmental.pl.
 3. Informacje o odbiorcach danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 4. b) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych
  i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
  c) operatorowi płatności elektronicznych.
 5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
 7. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 8. b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 9. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
 11. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.
 13. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 15. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych