jak radzić sobie ze stresem

Stres – czym jest i do czego może prowadzić

Stres a zachowanie balansu

Aby cieszyć się zdrowiem i nie odczuwać negatywnego stresu, ważne jest zachowanie balansu. Życie w zgodzie ze sobą jednocześnie realizując cele osobiste i zawodowe.

Dlatego bardzo istotne są:

  • relacje międzyludzkie,
  • zdrowe spędzanie wspólnie czasu,
  • dbanie o swoje życie fizyczne i psychiczne,
  • zdrowy styl życia,
  • rozwój osobisty,
  • sfera emocjonalna i duchowa.

Czym jest stres?

Stres to dynamiczna relacja pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji. Brak równowagi psychicznej i fizycznej oraz zaburzenie homeostazy to czynniki powodujące napięcia i reakcje niepożądane. Jednocześnie umiarkowany stres zwiększa mobilizację, dzięki czemu umożliwia rozwój psychiczny. Określa się go nawet jako podstawowy czynnik rozwoju.

Stres – dobry, czy zły bodziec?

Oczywiście w zależności od rodzaju stresu wzrost poziomu adrenaliny i kortyzolu może pobudzać lub hamować funkcjonowanie układu odpornościowego, wywołując odpowiedź niepożądaną. Szeroka gama badań sugeruje, iż reakcja stresowa wywołuje zaburzenia neuroendokrynne za pośrednictwem osi podwzgórzowo-przysadkowej.
Fizjologicznie nasza zdolność do adaptacji do bodźców wywołujących reakcję stresową, pozwala utrzymać homeostazę organizmu. Sytuacje stresowe indukują wystąpienie epizodów depresyjnych i mogą doprowadzić do depresji.

„Cytokinowa teoria depresji”

Istnieje „Cytokinowa teoria depresji”, która zakłada, że zmiany w zachowaniu, charakterystyczne dla depresji, są wynikiem wzrostu poziomu cytokin prozapalnych. Wzrost poziomu cytokin prozapalnych i ich wpływ na układ nerwowy przyczynia się do rozwoju neuropsychologicznych oraz somatycznych objawów depresji. U części chorych obserwuje się wyższe stężenie kortyzolu we krwi, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym. Wzmożona produkcja cytokin aktywuje oś HPA i następuje eliminacja tryptofanu (prekursora serotoniny). Zmniejsza się stężenie serotoniny z jednoczesnym zwiększeniem poziomu toksycznych metabolitów tryptofanu. Opisane zmiany potęgują stres oksydacyjny działający na układ nerwowy. Zwiększa się też produkcja wolnych rodników. Przyczynia się to do apoptozy neuronów i zaburzeń funkcji receptorów serotoninergicznych i noradrenergicznych.

Za słusznością tej teorii przemawia szereg opracowań i obserwacje kliniczne (Kubera M. 2004r, Ryś A. 2007r, Rudzki L. 2012r).

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on print
Share on email